|  Webbplatskarta |  Glömt lösenord  
 

Säkerhets- och försvarsföretagen

Limmergård: Sökes - En sammanhållen debatt om exportkontroll

I kölvattnet av debatten om statens samförståndsavtal med Saudiarabien fortsätter diskussionerna kring hur exportkontrollen ska vara utformad. Den centrala frågeställningen rör den del av handeln som sker med icke-demokratier eller diktaturer, d.v.s. vem som är mottagaren. I debatten framförs förslag om absoluta kriterier till vem vi exporterar vapen, då utan att debatten berör det viktigaste skälet för försvarsmaterielexport. Inte heller görs en ansats att förstå vad vi exporterar eller hur det vi exporterar används.

Läs mer

Thomas Engevall: "Det behövs ett större informationsflöde mellan försvaret och industrin"

Som försvarslogistikchef spelar Konteramiral Thomas Engevall en nyckelroll för Försvarets logistikförsörjning och materialanskaffning. I en ansvarstriangel där industrin, Försvarsmakten och FMV alla har krav på sig att vara innovativa och kommunikativa, ska han och hans organisation se till att optimera förband och förmåga. För SOFF förklarar han hur det går till.

Läs mer

Erik Brattberg om Industrins roll i den transatlantiska länken

Månadens bloggare Erik Brattberg är verksam som Senior Fellow vid McCain Institute for International Leadership samt konsult bosatt i Washington, DC. Den här artikeln som finns med i SOFF:s nyhetsbrev bygger på ett kapitel i boken ”Advancing U.S.-Nordic Security Cooperation”, utgiven av Center for Transatlantic Relations i oktober 2014.

Läs mer

Vad är försvarsmateriel?

Den mediala debatten kring samförståndsavtalet med Saudi-Arabien har handlat mycket om vapenindustri, vapenfabriker och export av vapen. En del menar att all försäljning till en försvarsmakt legitimerar landet, varför samtlig export bör betecknat som vapen. Varför använder då regeringen sedan 1970-talet termen försvarsmateriel i försvarspolitiska beslut, men samma regering använder krigsmateriel när det gäller regelverket för export? Vi försöker nedan reda ut begreppen.

Läs mer

Vilken typ försvarsmateriel exporteras från Sverige?

Med anledning av den rådande debatten om försvarsmaterielexport samt den förestående parlamentariska utredningen som ska presentera en översyn av krigsmateriellagstiftningen under våren redovisar SOFF vilken typ av försvarsmateriel som Sverige har exporterat mellan 2008-2012. Statistiken bygger på den databas för Arms Transfers som fredsforskningsinstitutet SIPRI tillhandahåller.

Läs mer


mtaslogo_sidfot

Säkerhets och försvarsföretagen
Box 5510, SE-114 85 Stockholm I Besöksadress: Storgatan 5
Tel: + 46 8-782 08 50 I E-mail: info@soff.se

© Säkerhets- och försvarsföretagen 2014 – All rights reservedProducerad i samarbete med webbyrån Milou Communication AB