|  Webbplatskarta |  Glömt lösenord  
 

Säkerhets- och försvarsföretagen

En stark FoU-agenda - policy PM från SOFF

Framtida möjligheter till att utveckla nya förmågan avgörs till största del av fortsatta investeringar i forskning och teknologiutveckling. Av SOFF:s medlemsföretags totala omsättning på ca 33 mdkr under år 2013 avsattes ungefär 18 procent av till forskning och utveckling. Det gör försvarsindustrin till den mest forskningsintensiva branschen i förhållande till sin omsättning i Sverige.

Läs mer

Inför kommande inriktningsbeslut

De säkerhets- och försvarsföretag som är verksamma i Sverige utgör av flera skäl en central del av försvarspolitiken. Den legala grunden för detta vilar på att såväl tillverkningstillstånd som exporttillstånd för dessa företag är avhängigt av att det finns säkerhets- och försvarspolitiska skäl för sådan verksamhet.

Läs mer

Limmergård: Samling och ansvar när teknologier blir politik

Konflikten i Ukraina skapar genomgripande konsekvenser för den europeiska säkerhetspolitiken. Situationen understryker de politiska, ekonomiska och säkerhetsmässiga utmaningar som Europa står inför. Rysslands agerande gör landet till en säkerhetsutmaning för hela Europa. Detta kommer även att skapa konsekvenser för marknaden och industrin på detta område.

Läs mer

Anna Fröjd ny ledamot i SOFF's styrelse

Idag den 2 februari välkomnades Anna Fröjd in som ny styrelseledamot av Säkerhets- och försvarsföretagen.

Läs mer


mtaslogo_sidfot

Säkerhets och försvarsföretagen
Box 5510, SE-114 85 Stockholm I Besöksadress: Storgatan 5
Tel: + 46 8-782 08 50 I E-mail: info@soff.se

© Säkerhets- och försvarsföretagen 2014 – All rights reservedProducerad i samarbete med webbyrån Milou Communication AB