|  Webbplatskarta |  Glömt lösenord  
 

Säkerhets- och försvarsföretagen

Verksamhetsplan 2015

I verksamhetsplanen för 2015 beskrivs SOFF:s verksamhetidé, målsättningar och branschens viktigaste ställningstagande om den framtida utvecklingen av säkerhets- och försvarsindustrin.

Läs mer

Sex nya medlemsföretag i SOFF

SOFFs styrelse beslöt idag att välkomna sex nya medlemsföretag till föreningen. Ett skäl till att SOFF växer kraftigt är att föreningen under året infört en ny avgiftsmodell för mindre företag där en ny kategori – mikroföretag – introducerades.

Läs mer

SOFF och FXM lanserar verktyg mot korruption

SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen, och FXM, Försvarsexportmyndigheten, presenterar i dag en gemensam antikorruptionsutbildning. Den nätbaserade kursen är tänkt att stärka företagen i försvars- och säkerhetsbranschen i deras antikorruptionsarbete och inspirera till vidare arbete och kunskap på området.

Läs mer

Försvarsföretagsdagarna 2014 avslutade

Försvarsföretagsdagarna blev en framgång, uppskattade av såväl representanter från företag och myndigheter. I februari 2015 arrangeras nu fördjupningsseminarier på sju områden.

Läs mer

SOFF presenterar förslag på 20 punkter för strategisk dialog mellan myndigheter och företag

Den globala försvarsmaterielmarknaden har med de senaste årens utveckling fått en ökad betydelse för Sveriges försvarslogistikförsörjning. I denna utveckling är företagen centrala.

Läs mer


mtaslogo_sidfot

Säkerhets och försvarsföretagen
Box 5510, SE-114 85 Stockholm I Besöksadress: Storgatan 5
Tel: + 46 8-782 08 50 I E-mail: info@soff.se

© Säkerhets- och försvarsföretagen 2014 – All rights reservedProducerad i samarbete med webbyrån Milou Communication AB