|  Webbplatskarta |  Glömt lösenord  
 

Säkerhets- och försvarsföretagen

Behov av strategisk dialog om industriell förmåga

Den globala försvarsmaterielmarknaden har fått en ökad betydelse för försvarslogistikförsörjningen, till del som en följd av regeringens materialförsörjningsstrategi från 2009 som bland annat säger att internationella samarbeten inom materielområdet alltid ska prövas när materiel förnyas eller uppgraderas.

Läs mer

"Exportkrediter belastar inte skattebetalarna"

Med anledning av EU-minister Birgitta Ohlsson (Fp) och riksdagsledamot Allan Widmans (Fp) artikel på DN Debatt den 29 juli intervjuades SOFFs generalsekreterare om nyttan av exportkrediter i Sveriges Radio. Den 31 juli infördes även en replik på DN Debatt. Tyvärr har EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) och riksdagsledamot Allan Widman (FP) missförstått hur försvarsmaterielmarknaden fungerar och hur det svenska systemet för försvarsmaterielexport och exportkrediter hänger ihop.

Läs mer

Policy PM för SOFF:s viktigaste frågor

I syfte att tydliggöra frågor som är centrala för säkerhets- och försvarsföretagens framtida konkurrensvillkor har SOFF utvecklat fyra policy PM som på ett enkelt sätt åskådliggör branschens samlade uppfattning. Dessa policy PM bygger på ställningstaganden från SOFF:s verksamhetsplan för 2014 som antogs av styrelsen i december 2013.

Läs mer


mtaslogo_sidfot

Säkerhets och försvarsföretagen
Box 5510, SE-114 85 Stockholm I Besöksadress: Storgatan 5
Tel: + 46 8-782 08 50 I E-mail: info@soff.se

© Säkerhets- och försvarsföretagen 2014 – All rights reservedProducerad i samarbete med webbyrån Milou Communication AB